Video clip và hình ảnh cho  ngày Bieu Tinh Tai TGM Houston-Galveston 11/04/2017 Để dâng Thỉnh Nguyện Thư đến Đức Hồng Y
Video:
 
Hình ảnh:
 

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////