Nói chuyện trên SBTN Úc Châu


 23:35

TCVN 26 APR 2017: THẠCH TÍN - ARSENIC (33As)" VẤN NẠN Ô NHIỄM TẠI VIỆT NAM" - PART 1

  • 1 week ago
  • 2,069 views
Quý vị đang theo dõi chương trình Thời Cuộc Việt Nam: THẠCH TÍN - ARSENIC (33As)" VẤN NẠN Ô NHIỄM TẠI VIỆT NAM" - Phần 1:

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////