Phỏng vấn trên VietFace TV Australia


Cháu chào Tiến sĩ Vân, Truyết và cô Thủy,
 
Như đã hứa, cháu xin được gởi đến mọi người phần 1 của chương trình phỏng vấn đặc  biệt, do VFTV Australia thực hiện.
 
 
 
KimHoang

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////