Phát biểu của tiến sĩ Mai Thanh Truyết, trước toà đại sứ ... - YouTube

▶ 4:05
May 1, 2017 - Uploaded by Tam Tran
Phát biểu của tiến sĩ Mai Thanh Truyết, trước toà đại sứ Việt cộng tại thủ đô Canberra ngày 29/4/2017. Source: Trịnh Thị Mẫn.

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////