Phỏng vấn của Ký giả Nghệ Lữ San Jose


Phong van Ts Mai Thanh Truyet - YouTube

▶ 8:43
Aug 6, 2011 - Uploaded by Lu Nghe
[Hát Văn] Vui Cùng Thanh Hóa Quê Ta - Nghệ Sĩ Quốc Phòng - Duration: 7:18. Soạn Giả Mai Văn Lạng 658 views · 7 ...

TS Mai Thanh Truyết - Thái Độ Chính Trị Và

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

"Energy can neither created or destroyed, 

 it only transforms from one form to another" - Anonymous


                                                         

 

//////////////////////////////////////////////////