https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEilx0vurw4hv1b4NYwDve3vuGRdThjj8S1ng3_sSxg1OWcmDZRlSMv34Ovrm1eF-F2M3OE2Q6WOvdS_OuHfNwUO_ifvsv-Ue_TKg7Yv3kkiC1Z0qljjgont2RQ7tnaiT6di_4cymo6COsUb6wGqGV0leEI33UUOifZ5Hmu7FOyR27Dhs5IsXKMI=s0-d-e1-ft

 

Việt Nam Tương Lai

Này người Việt Nam ơi

Hãy đáp lời sông núi

Vận nước đang nổi trôi

Chờ ta lên tiếng nói

 

Những tù nhân lương tâm

Thẳng thắn không ngại ngần

Đứng lên vì chánh nghĩa

Đấu tranh cho toàn dân

 

Tuổi trẻ của Việt Nam

Đang sống trong hoang mang

Trong trăm bề thiếu thốn

Một viễn tượng suy tàn

 

Giáo dục và y tế

Ta hãy cùng nhau về

Dựng nhà thương trường học

Từ thành đến thôn quê

 

Này người Việt Nam ơi

Nợ nước đừng buông trôi

Quê hương đang mong mõi

Ngày được mặc áo mới

  

Cùng xây dựng ngày mai

Đất nước cần nhân tài

Hãy chung lưng góp sức

Xây Việt Nam tương lai

 

Hãy ngồi lại gần nhau

Cùng nối kết trước sau

Khi chúng ta hợp nhất

Sức mạnh sẽ nhiệm mầu

 

Này người Việt Nam ơi

Quê hương đang hấp hối

Một chế độ suy đồi

Cơ hội đang đưa lối

 

Hãy bảo vệ quê hương

Sông lạch và môi trường

Bao máu xương đã đổ

Cho Việt Nam yêu thương

 

Này người Việt Nam ơi

Hãy thức tỉnh kịp thời

Vì tương lai đất nước

Hãy cùng nhau đáp lời!

  mtth2o

Houston 01.17.2014


_____________________________________________
 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-

"Communist weeds growing on the ruins of war and violence,
 poisonous insect species proliferate on human garbage. 
Communist born from poverty and ignorance, raised by lies and 
violence, died in contempt and curses of mankind."- Dalai Lama 

 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////