Phỏng vấn Mai Thanh Truyết


Dưới đây là chương trình thứ nhì của
​Viet Face TV Sydney
Phỏng vấn TS Huỳnh Long Vân và TS Mai Thanh Truyết về 
vấn nạn Arsenic ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
 
 

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////