Phỏng vấn trên SBTN Úc châu

 26:46

TCVN 26 APR 2017 - THẠCH TÍN - ARSENIC (33As)" VẤN NẠN Ô NHIỄM TẠI VIỆT NAM" - PART 2

  • 1 week ago
  • 2,134 views
Quý vị đang theo dõi chương trình Thời Cuộc Việt Nam: THẠCH TÍN - ARSENIC (33As)" VẤN NẠN Ô NHIỄM TẠI VIỆT NAM" - Phần 2:
Ts Mai Thanh Truyết & Mrs Nguyễn Nguyên T


________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////