Ra Mắt Sách Di Cảo GS Nguyễn Văn Bông -13-12-2008

Kính Thưa Quý vị Quan khách,

Kính thưa Ban Tổ chức,

 

Thưa Ông Giáo Già Trần Minh Xuân,

 

 

Trước hết xin cám ơn BTC cho phép tôi được phát biển nhân buổi Ra Mắt sách Di Cảo Giáo Sư Nguyễn Văn Bông hôm nay. Tiếp theo, xin thành thật cám ơn tác giả Trần Minh Xuân và Ban Tổ chức thực hiện Buổi Ra Mắt trong điều kiện tế nhị ngày hôm nay, 13 tháng 12, năm 2008. Tuy nhiên, đó là một điều cần thiết để  dư luận được soi sáng thêm qua những bút tích của GS Nguyễn Văn Bông và tinh thần Quốc Gia Hành Chánh.

 

Thưa Quý vị,

 

Tôi không nằm trong môi trường giáo dục về luật pháp và hành chánh của Trường QGHC, tuy nhiên, cá nhân tôi cũng là một thành viên của giáo dục đại học trong lãnh vực khoa học và điều hành Đại học Cao Đài Tây Ninh.  Nhưng cho đến hôm nay, đối với GS Bông, tôi đã  học hỏi được nhiều điều mà GS đã thể hiện trong thời gian còn sanh tiền, trong các bài tham luận và nhứt là trong cung cách xử thế cùng đức tánh khiêm cung của GS.

 

Tôi học được cung cách hành xử theo hướng "đối lập, tương kính, và pháp trị" để từ đó nhận thức được rằng, trên chính trường đấu tranh chánh trị, cần phải có một đảng phái đối lập, hợp pháp, không được hoạt động như một hội kín ngoài vòng pháp luật như các đảng phái trong thời dành độc lập trước kia.

 

Còn tinh thần tương kính, GS nêu lên, thể hiện một đức tánh cần có của một nhà làm chánh trị chơn chánh, để không tạo ra những bất đồng hay dị biệt giữa các đảng phái biến thành những sự việc không thể hàn gắn được thậm chí  có thể biến thành "không đội trời chung với nhau".

 

Và tính cách pháp trị của GS nói lên tính mã thượng của người làm chánh trị đứng thẳng lưng và ngang nhiên tranh đấu cho đường lối  hoặc chánh sách của đảng mình, không mị dân hay mê hoặc quần chúng bằng những mỹ từ hay chánh sách không tưởng.

 

Từ ba quan niệm trên của GS đã nói lên tâm huyết của người hoạt động chánh trị chơn chính.

 

Tuy nhiên vẫn còn một điểm nơi GS Nguyễn Văn Bông là trong những sanh hoạt chuyên môn, GS không bao giờ nói về sanh hoạt của đảng phái mình hay cổ suý Đảng  của mình vào những bài xã luận hay thuyết giảng cho sanh viên. Mặc dù là một con chim đầu đàng của Phong Trao Quốc gia Cấp tiến, GS Nguyễn Văn Bông không bao giờ vận động hay kết nạp thành viên của Phong Trào.

 

Đây là một điểm son mà tôi học hỏi nhiều nhứt vì, làm như thế sẽ giữ được tính khách quan của vấn đề, và tránh được sự đả kích của những người chống đối cho rằng lạm dụng chức vụ và quyền hạn để vận động cho đảng phái hay cho cá nhân. Và theo quan điểm chủ quan của cá nhân tôi, đây cũng là hình thức hay nhứt để tạo sự đồng thuận trong việc việc phối hợp hành động hiệp đồng trong đấu tranh chính trị tránh được sự chia rẽ trong nội bộ và giữa các đảng phái với nhau.

 

Một lần nữa xin cám ơn GS Trần Minh Xuân đã cho tái bản và bổ túc thêm nhiều chi tiết trong cuốc sách Di Cảo GS Nguyễn Văn Bông  để người Việt hải ngoại có thêm cơ hội nghiền ngẫm về môt phương cách đấu tranh chính trị mã thượng, không mị dân để có thể thu ngắn tiến trình dân chủ hoá cho Việt Nam trong tương lai.

 

Xin Cám ơn Quý vị đã lắng nghe.

 

Mai Thanh Truyết

VAST- 12-13-2008

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////