Kỷ niệm 3 năm thành lập Khối 8406


Tiến sĩ Mai Thanh Truyết trình bày về

"Ô Nhiễm Ở Trung Quốc và Việt Nam"

Bấm vào đây nghe Hội Luận Paltalk

http://vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showtopic=7486

 

 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết trình bày đề tài

"Thực phẩm ở Việt Nam và Trung Quốc độc hại ra sao?"

Bấm vào đây nghe Hội Luận Paltalk

http://vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showtopic=7140

 

 
Các bài viết khác
của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết
 
 
Tin tức và bình luận đấu tranh
 
Phát Biểu của Ts Mai Thanh Truyết
Kỷ Niệm Đệ Tam Chu Niên: Khối 8406

 

Ngày 8 tháng 4 là ngày thành lập Khối 8406 do những nhà dân chủ trong nước chính thức nói lên khát vọng thành hình một phong trào dân chủ cho Việt Nam. Sự can đảm của các thành viên sáng lập của Khối ngay từ những ngày đầu cho thấy họ không còn mang não trạng sợ hãi trước chế độ nữa. Và có thể nói, não trạng "sợ hãi" nầy đã được người dân trong nước cấy vào cán bộ, đảng viên của chế độ đương quyền. Đảng sợ. Người dân không còn sợ hãi nữa vì họ đâu còn gì để mất, ngay chính bản thân của họ.

 

Tuy nhiên, từ đó đến nay, qua một chặng đường dài 3 năm, có biết bao nhà vận động dân chủ ở Việt Nam vẫn tiếp tục vào tù, nhiều người phải bôn ba nơi hải ngoại. Nhưng điều đó đã không làm chùn lòng những nhà vận động dân chủ trong nước.

 

Và, tiếng nói dân chủ vẫn tiếp tục liên tục ở trong nước, cũng như ngày càng nhận thêm nhiều khuôn mặt mới tham gia vào, đặc biệt là những khuôn mặt trẻ sinh viên, học sinh, công nhân và đủ mọi thành phần khác trong xã hội.

 

Dù đã áp dụng rất nhiều biện pháp từ củ cà rốt đến chiếc gậy, từ nhẹ đến nặng, đôi khi hăm doạ đến tính mạng, cường quyền vẫn không chận đứng được tiến trình vận động dân chủ trong nước  đang trào dâng.

 

Trên paltalk hàng tuần, quốc nội và hải ngoại vẫn liên tục kết nối với nhau và mang tiếng nói dân chủ trải rộng cả trong và ngoài nước, nói lên thao thức của những tâm hồn Việt mưu cầu cho một ngày mai tươi sáng trên dảy non sông gấm vóc của cha ông để lại.

 

Nhìn lại ba năm qua, phong trào càng lớn mạnh, không những lớn về số lượng mà lớn cả về nhận thức. Họ nhìn thấy rất rõ tình trạng của nước nhà hiện tại từ kinh tế, xã hội, quân sự, chính trị và những nguy cơ làm kiệt quệ đất nước vẫn còn tồn động do chính sách cai trị độc đảng của cường quyền.

 

Tất cả đều nhận thức một cách rốt ráo là nguyên nhân của sự tụt hậu, đói nghèo của Đất và Nước cả về vật chất lẫn tinh thần là do Cộng sản Việt Nam đem lại sau 55 năm ở miền Bắc và 35 năm ở miền Nam.

 

Đã đến lúc Việt Nam cần phải thay đổi, và thay đổi theo trào lưu dân chủ trên thế giới.

 

Đã đến lúc, cộng sản Việt Nam phải cáo chung, vì những việc làm sai trái trong quá khứ và gần đây nhất là việc chấp nhận hay đồng lõa với Trung Cộng để cho hàng ngàn quân nhân dưới dạng công nhân xâm nhập và khai thác nguồn tài nguyên phong phú còn lại của Việt Nam, vùng Cao nguyên Trung phần và nhiều nơi khác ở Việt Nam. Nơi đây có nhiều chỉ dấu cho thấy, đó là âm mưu Hán hoá dân tộc và biến mãnh đất nầy thành một Tây Tạng thứ hai với sự đồng thuận hay tiếp tay của Cộng sản Việt Nam.

 

Một lần nữa, phong trào 8406 sẽ không ngừng trao đổi, bình luận và chuyển tải những thông tin cập nhật nhất để người dân trong nước và hải ngoại tiếp tục vận động ngõ hầu chấm dứt công cuộc tiến chiếm Việt Nam dưới một hình thức "hợp tác phát triển" như cả Trung Cộng và Việt Cộng đã rêu rao.

 

Kỷ niệm năm thứ ba còn đánh dấu cho sự trưởng thành của nhiều nhà dân chủ trẻ trong nước cũng như họ phải chấp nhận thêm nhiều hy sinh từ thề xác đến tinh thần do những đòn thù của độc tài đánh trả.

 

Cầu mong cho tất cả chúng ta, những người còn ưu tư đến sự hưng vong của quê hương được chân cứng đá mềm để vượt qua giai đoạn vô cùng xấu của đất nước kể từ thời dựng nước đến nay. 

 

Đất Nước và Dân Tộc là hai thành tố không thể tách rời được và mãi trường tồn.

 

Chế độ chỉ có thể tồn tại trong một giai đoạn mà thôi.

 

Và một khi, chế độ đi ngược lại với quyền lợi của Dân Tộc,
thế nào rồi cũng bị đào thải và tiêu diệt.

 

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

Đệ nhứt Phó Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng

West Covina, 4/2009
 

   
--
Hồn Nhiên
Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
    Lý Thường Kiệt

--
"Hãy hết lòng tin cậy nơi Đức Giêhôva, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của
con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn
các nẻo của con" (Châm ngôn 3 : 5 - 6)

"Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own
understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths
straight". (Prov 3:5-6)


Important: This email / fax and any files transmitted with it are confidential

and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are

addressed. If you have received this email / fax in error please notify the

sender via return mail. You must not disclose the contents of this email / fax

to any third party without the consent of the sender.

//////////////////////////////////////////////////