Hội Luận Bauxite- San Jose-2-5-2009

Thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2009
Tuyên Cáo (Hội Luận ngày 2/5/2009 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Việt Nam Bắc California)


 

Tuyên Cáo

Lên Án Cộng Sản Việt Nam Diệt Chủng Cao Nguyên Trung Phần Và Ðưa Ðất Nước Việt Nam Vào Ðại Họa Bắc Thuộc


Hôm nay, ngày 2 tháng 5 năm 2009 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Ðồng Việt Nam Bắc California, Thành Phố San Jose, Hoa Kỳ, một cuộc Hội Luận do Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy cùng các Tổ Chức, Hội Ðoàn, Ðoàn Thể, và đông đảo nhân sĩ đồng hiệp lực tổ chức với đề tài "Bauxite Diệt Chủng Cao Nguyên Trung Phần" và "Ðại Hoạ Bắc Thuộc", có sự tham dự của nhiều cơ quan Truyền Thông, Báo Chí.

Sau hơn 3 giờ nghe các bài Tham Luận do các chuyên viên và các nhà hoạt động chính trị trình bày, đông đảo các tham dự viên đã tích cực đóng góp ý kiến, phân tích và mổ xẻ hiện tình đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng Sản Việt Nam, nêu lên thực trạng "Cao Nguyên Trung Phần Ðang Bị Diệt Chủng Vì Bauxite" và "Ðại Họa Bắc Thuộc Thời Ðại Mới". Tất cả cùng nhận định:

NHẬN ÐỊNH 1: Lịch sử hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của tiền nhân Việt Nam là lịch sử oai hùng của dân tộc Việt, không khuất phục dưới bất cứ ách đô hộ của ngoại nhân và bọn tay sai nào.

NHẬN ÐỊNH 2: Bản năng DÂN TỘC SINH TỒN và kinh nghiệm sống thúc đẩy Dân Tộc Việt Nam luôn luôn cảnh giác trước tham vọng thôn tính của bọn bành trướng Bắc Phương.

NHẬN ÐỊNH 3: Lịch sử cận đại chứng minh rõ ràng Cộng Sản Việt Nam đã dùng bạo lực và lừa đảo cuớp đoạt chính quyền, rồi cai trị toàn lãnh thổ Việt Nam bằng dối trá và bạo lực, nên nó hoàn toàn không là đại diện quyền lợi của dân tộc Việt Nam trước Cộng Ðồng Quốc Tế.

NHẬN ÐỊNH 4: Những sự kiện cận đại như ký các văn kiện, hiệp ước liên quan đến biên giới và lãnh hải, cho Trung Cộng khai thác Bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, cho công nhân Trung Cộng tràn ngập các xí nghiệp, công trường cũng chứng minh rõ ràng Cộng Sản Việt Nam là "Bọn Gian Nhân Hiệp Ðảng" khiếp nhược dâng biển hiến đất cho Trung Cộng, cam tâm đưa đất nước vào "Ðại Họa Bắc Thuộc Mới", nhục nhã làm Thái Thú cho Trung Cộng để củng cố quyền lực và vơ vét tài nguyên quốc gia, vừa dâng hiến cho kẻ thù của dân tộc, vừa bỏ vào túi tham không đáy.

NHẬN ÐỊNH 5: Hiện nay Cộng Sản Việt Nam thông qua bọn Thái Thú Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng công khai cho Trung Cộng chiếm Cao Nguyên Trung Phần làm địa thế chiến lược khống chế quốc gia và toàn vùng Ðông Nam Á, hủy diệt môi sinh, diệt chủng dân Thượng, đô hộ Việt Nam, và âm mưu Hán hóa dân Việt bằng kinh tế thị trường, bất chấp mọi phản đối mạnh mẽ của mọi giới đồng bào quốc nội và hải ngoại. Rõ ràng đây là thách thức sinh tử của Cộng Sản Việt Nam với Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.

Do các nhận định trên, chúng tôi, các Ðoàn Thể, Tổ Chức, Hội Ðoàn và cá nhân đồng ký tên dưới đây
 

LONG TRỌNG TUYÊN CÁO

1. Mạnh mẽ phản đối trước Cộng Ðồng Quốc Tế những hành động của bọn bành trướng Trung Cộng chiếm đoạt bất hợp pháp lãnh thổ, lãnh hải và đô hộ Việt Nam như một thuộc địa của đế quốc mới.

2. Hoàn toàn phủ nhận tất cả các văn kiện, hiệp ước được ký kết giữa 2 Ðảng và Nhà nước Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng liên quan đến lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.

3. Khẩn thiết kêu gọi hơn 86 triệu con dân Việt Nam ở quốc nội và hơn 3 triệu đồng bào hải ngoại cùng ra tay chận đứng "Ðại Hoạ Diệt Chủng và Bắc Thuộc Mới" bằng cách dũng mãnh đứng lên đòi Bọn Thái Thú Cộng Sản Việt Nam ngưng ngay các dự án cho Trung Cộng đưa người theo các hãng thầu vào khống chế dân Việt; đồng thời chấm dứt ngay các dự án khai thác Bauxite trên lãnh thổ Việt Nam.

4. Mạnh mẽ đòi hỏi Cộng Sản Việt Nam phải trả tự do cho những người tù lương tâm, tôn trọng các quyền tự do căn bản của người dân như tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, trao trả Quyền Tự Quyết cho Dân Tộc Việt Nam thông qua BẦU CỬ TỰ DO TRONG SINH HOẠT DÂN CHỦ ÐA ÐẢNG có sự giám sát của quốc tế.

5. Khẩn thiết kêu gọi Cộng Ðồng Quốc Tế mạnh mẽ lên án hành động bá quyền và âm mưu bành trướng của Trung Cộng trên lãnh thổ và lãnh hải của Dân Tộc Việt Nam.

Làm tại San Jose, California, Hoa Kỳ ngày 2 tháng 5 năm 2009

Chủ Tọa:
Luật sư Trần Minh Nhựt, cựu Dân biểu
Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp & Ðịnh Chế Quốc Hội Lập Pháp Việt Nam Cộng Hòa

Thư Ký Ðoàn:
Kỷ sư Phạm Bích Thạch; Kỹ sư Nguyễn Ðình Phương

Ðính kèm danh sách các Hội Ðoàn, Ðoàn Thể, Tổ Chức và nhân sĩ đồng ký tên:

1. Danh Sách Các Hội Ðoàn, Ðoàn Thể, Tổ Chức..........
2. Danh Sách Các Nhân Sĩ........................   

(Hình ảnh quang cảnh buổi Hội Luận về hậu quả của việc khai thác Bauxite và âm mưu chiếm đóng Cao nguyên của Trung Cộng được tổ chức tại phòng sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali ngày 2/5/22009 - photo: MỹLợi - )

 

http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090504_04.htm


//////////////////////////////////////////////////