Phỏng vấn trên Đài Phát Thanh Việt Nam - Chương trình: Tiếng Nói Công Dân -10-12-2015

Kính mời nghe phỏng vấn TS Mai Thanh Truyết. Xin bấm vào link màu xanh bên dưới       

___________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/


 "A nation that destroys its soils destroys itself.

Forests are the lungs of our land, purifying the air

and giving fresh strength to our people." Franklin D. Roosevelt

 

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-

 

//////////////////////////////////////////////////