Sự thật về vụ xả độc tại Vũng Áng,
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết trình bày trong buổi Hội Thảo
nhân dịp "30 Năm Nghị Hội Toàn Quốc".

Xin mời quý vị xem youtube:

https://youtu.be/oNlCahrajFE


________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling  

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////