Fwd: VanHoaNBLV1 sent you a video: "TS Mai Thanh Truyết Hội Khoa Học & Kỹ Thuật VN Tại Hoa Kỳ Tiến Hành Đưa Tội Ác Formosa Ra Công Luận"

VanHoaNBLV1 has shared a video with you on YouTube
TS Mai Thanh Truyết Hội Khoa Học & Kỹ Thuật VN Tại Hoa Kỳ Tiến Hành Đưa Tội Ác Formosa Ra Công Luận
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết cho biết rằng Hội Khoa Học và Kỹ Thuật VN Tại Hoa Kỳ đang thu thập các dữ kiện cụ thể để đem tội ác của VC cấu kết với Formosa ra trước công luận thế giới.

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, Chủ Tịch Hội Khoa Học và Kỹ Thuật VN Tại Hoa Kỳ "Vietnamese American Science & Technology Society" (VAST) đã cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn của Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt vào chiều ngày 27 tháng 8 năm 2016 trước Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, trên Đại Lộ Bolsa, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

"Tài năng được nuôi dưỡng trong cô tịch, 

 chí khí được tạo bởi những giông tố cuộc đời"

 ~W. Goethe ~ 

 


//////////////////////////////////////////////////