Fwd: TS Mai Thanh Truyết: xả độc tại Vũng Áng


Sự thật về vụ xả độc tại Vũng Áng,

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết trình bày trong buổi Hội Thảo
nhân dịp "30 Năm Nghị Hội Toàn Quốc".

Xin mời quý vị xem youtube:

https://youtu.be/oNlCahrajFE

Trân trọng,
Bùi Dương Liêm
THVN/HTĐ

//////////////////////////////////////////////////