Fwd: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Dâng Hương Trước Bàn Thờ Đức Thánh TrầnVanHoaNBLV1 has shared a video with you on YouTube
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết Dâng Hương Trước Bàn Thờ Đức Thánh Trần
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Nhân có công việc về lại Little Saigon Tiến Sĩ Mai Thanh truyết vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2016 đã ghé đến dâng hương trước bàn thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, trên Đại Lộ Bolsa, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Dịp này Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần có nhắc đến diễn trình tôn tạo tượng cũng như mục tiêu xây dựng tượng đài cùng tâm nguyện và sự góp của, góp công của mọi tầng lớp dân Việt ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới.
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling 

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////