Kính mời quý anh chị theo dõi cuộc hội luận với Tiến sĩ Mai Thanh Truyết về đề tài " Âm mưu của Trung cộng; Sự chuyển trục của Hoa Kỳ & Lối thoát nào cho Việt Nam. Buổi hội luận do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tổ chức ngày thứ tư 12 tháng 11 năm 2014. Xin bấm vào đường dẫn bên dưới

   Hội luận – TS Mai Thanh Truyết: Lối thoát nào cho Việt Nam                           


Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

_____________________________________________________

 "Every Generation needs a New Revolution". Thomas Jefferson-

 "A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land,

purifying the air and giving fresh strength to our people." Franklin D. Roosevelt 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////