Đại Họa Mất Nước

 

  1. Xin anh cho biết chiến lược thôn tính Việt Nam của TQ bao gồm những kế hoạch nào là quan trọng nhất, tạo sức ép nhiều nhất lên đảng cộng sản Việt Nam?

                                     Sức ép của Trung Cộng

 

Tất cả sức ép hội tụ vào một điểm duy nhứt là Trung Cộng đang trên đường tiến chiếm Việt Nam, nếu không muốn nói là đô hộ Việt Nam, dưới nhiều hình thức như kinh tế, chính trị, xã hội, và lãnh thổ, thực hiện đường lối do Mao Trạch Đông chủ xướng ngay sau khi chiếm toàn thể nội địa của Trung Hoa vào năm 1949, đặc biệt là sau khi Hồ Chí Minh sang Tàu cầu viện năm 1950.

 

          Trong quá trình lịch sử, chúng ta thấy rất rõ tham vọng chiếm đóng Việt     Nam của người Hán đã xảy ra hàng ngàn năm trước và VN chịu bốn lần ách    đô hộ. Và hôm nay, dưới cuộc chiến không tiếng súng, lại thêm một lần      nữa, cuộc đô hộ mới đang xảy ra, thể hiện quyết định của Hội nghị Thành       Đô ngày 3-4 tháng 9 năm 1990.

          Cuối cùng, công cuộc thực hiện Bắc thuộc hoàn toàn bằng cách biến Việt         Nam   thành Nam Việt, một tỉnh theo quy chế tự trị phía Nam thuộc Trung            Cộng…và ngôi sao thứ năm trên lá cờ TC đã xuất hiện trong các cuộc          giao tiếp hòa đàm giữa TC và VN từ năm 2011…để chờ ngày chính thức           công bố tự trị vào năm 2020 theo lịch trình từng bước, cho đến 2040 và    2060?

          Trước năm 2008, người Trung Hoa khi vào Việt Nam được miễn nhiễm visa      (chiếu khán) và có thể di chuyển tự do trong phạm vi miền Bắc mà thôi. Cuối   năm 2008, Thủ tướng cs Nguyễn Tấn Dũng lại miễn chiếu khán và nới rộng      vùng di chuyển của người Tàu đến tận Cà Mau. Quyết định nầy chính là điểm     mấu chốt và là điểm khởi đầu thực sự trong âm mưu Hán hóa Việt Nam           của TC.

          Có thể nói hiện nay, sự hiện diện của người Tàu trên khắp hang cùng ngõ hẹp          của đất nước. Trong hơn 65 Khu chế xuất, Khu công nghiệp tập trung, không        đâu là không thấy công nhân, quản đốc và chủ nhân người Hoa, trong lúc người     lao động Việt Nam khắp nơi phải chịu cảnh thất nghiệp! Trong các nhà máy sản xuất có tính cách quốc phòng như nhà máy phát điện, nhà máy gang thép, sản           xuất hóa chất công nghiệp…đâu đâu cũng có chủ nhân và công nhân người   Tàu…

          Quan trọng hơn cả là sự hiện diện của người thiểu số Tày và người King sống      dọc theo chiều dài biên giới Việt-Trung tới tận tỉnh Quảng Đông. Hai nhóm thiểu        số nầy hiểu được tiếng Việt, có khuynh hướng thân TC và đã được TC   khuyến dụ như là một đạo quân thứ năm của TC một khi có chiến tranh xảy ra.    Cùng với việc tạo ra sức ép ở biển Đông để tạo chú ý của thế giới tự do. Nhưng    đó chỉ là Diện. Mà Điểm chính là đất liền, Trung Cộng gậm nhắm từ từ bằng   cách tập trung hơn 49 địa điểm có trên 10 ngàn di dân trên toàn quốc. Đây là một cuộc chiến không tiếng súng và thế giới không thể can thiệp được.

 

  1. Một trong những chủ trương gặm nhấm Việt Nam từng phần của TQ là đổ người vào Việt Nam.  Xin anh cho biết TQ đã chuẩn bị cho kế hoạch và khai triển như thế nào?

 

                         Trung Cộng khai triển kế hoạch tiến chiếm Việt Nam

 

Thưa anh, trước mặt tôi là bản đồ Việt Nam, với 49 địa điểm tập trung của người Tàu từ Bắc chí Nam, một đỉnh của tam giác từ vùng biển sâu Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Cửa Việt (Quảng Trị), và đỉnh thứ ba là Tp Du Lâm, thành phố cực Nam của đảo Hải Nam. Tam giác nầy là cửa ngỏ kiểm soát toàn vịnh Bắc Việt.

 

Như đã vừa nêu ở phần trên, một mục tiêu của TC mà ít nhà nhận định chính trị ít lưu tâm đến là việc Đồng hóa tiệm tiến các dân tộc thiểu số miền Cao nguyên Trung phần. Hiện tại, TC đã phối hợp một cách gián tiếp với người Chăm và người thiểu số ở cao nguyên Bolloven bên Lào, Cambodia và nhập nhằng tóm gọn các dân tộc Chăm và Thượng làm một, dưới danh nghĩa Fulro/Chăm để khích động nhu cầu dành lại chủ quyền của vương quốc Champa do một nhóm người Chăm bên Pháp dưới quyền lãnh đạo của TS Po Dharma cổ súy. Nhóm nầy cũng đã được hỗ trợ của thực          dân Pháp vốn đã có nhiều quyền lợi tại vùng cao nguyên nầy hồi thời thuộc địa. Cũng cần nên biết thêm, người Thượng ở vùng cao nguyên hiện tại cũng đã được các hội thiện nguyên và tôn giáo Hoa Kỳ yễm trợ dưới danh nghĩa Dega. Theo tin tức           được loan tải trên mạng lưới toàn cầu, họ đã hình thành tổ chức The Cham National        Federation of Cambodia (CNFC) và đã được Liên Hiệp Quốc công nhận qua           Department of Economic and Social Affairs (DESA) dưới quy chế tham mưu (consultative status) kề từ năm 2009.

          Sau cùng, khi "Ông Thầy đỡ đầu" người Pháp của TS Po Dharma qua đời, vị tiến      sĩ nầy đi tìm chỗ dựa mới là TC và chuyển trục hoạt động về Malaysia, phối hợp      cùng một tổ chức chánh trị ở Hoa Kỳ, lấy danh nghĩa giúp đở người Chàm ở           Cambodia để làm địa bàn hoạt động nhằm tiếp tay TC, dưới danh nghĩa Đại học           Tôn Dật Tiên trong việc chia cắt cao nguyên Trung phần Việt Nam thành   vùng tự trị trong tinh thần của Chính sách dân tộc bản địa qua Nghị quyết    của LHQ "Rights of Indegenous Poeples" ngày 29-6-2006.

Một tổ chức thứ hai là The Overseas Cham Unity Organization (OCUO), cũng do một TS người Chăm khác đứng ra, và  cũng đang xúc tiến đưa hồ sơ lên LHQ và Thụy Điển để ghi danh xin thành lập Chính phủ lưu vong Chăm (The Cham National Government In Exile). Chính phủ nầy sẽ ở ngoài lãnh thổ truyền thống của Champa là miền Trung VN, mục đích nhằm duy trì sự hiện hữu của chính phủ hoàng gia Champa trước đây. Cũng      theo dự định, chính phủ nầy sẽ phác thảo bản hiến pháp và triệu tập Đại hội để bầu ra Thủ tướng và các Bộ trưởng vào nội các.

          Qua các tin tức trên, chúng ta thấy rõ ràng là phải có bàn tay lông lá của TC mới thực hiện được những dự tính thành lập chính phủ lưu vong của người Chăm.    Theo một nguồn tin đáng tin cậy, chính phủ lưu vong ban đầu sẽ đặt trụ sở     tại đảo Hải Nam (TC), nơi có một cộng đồng thiểu số người Chăm nay gọi         là Utsat cư ngụ. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, dự định trên đã được           hủy bỏ vì muốn tránh sự phản kháng của các thành viên LHQ khác, văn phòng    chính phủ lưu vong lấy Thụy Điển làm văn phòng tạm là P.O. Bax 122, SE- 33523, Gnosjo, vì tại nơi nầy, cũng có một tiến sĩ người Chăm định cư nhằm tạo    danh nghĩa để gây áp lực với cs Bắc Việt một khi cần thiết. Và một trụ sở khác       của chính phủ lấy Cambodia làm căn cứ địa đặt tại Phnom Penh, P.O.           Box    1635 Phnom Penh 12000. Hiện tại (7/2014), theo tin tức mới nhứt, người TS           nầy đã di dời sang Bangkok, có lẽ sẽ nhằm mục đích di chuyển trụ sở chính phủ       về thánh phố nầy chăng?

          Vậy, câu hỏi được đặt ra là: Trung Cộng giúp người Chăm hải ngoại nhằm      mục đích gì? 

          Câu trả lời giản dị sẽ là TC muốn hoàn toàn khống chế VN trong lãnh vực       chính trị-kinh tế-quân sự qua việc kiểm soát vùng cao nguyên Trung phần   VN. Nắm được cao nguyên nầy, TC sẽ biến thành một vùng lệ thuộc như miền         đất Tây Tạng năm 1959 và Tân Cương, 1949. Đã nắm được yết hầu của VN rồi           mặc nhiên TC có toàn khả năng khống chế lãnh đạo hiện tại của cs Bắc Việt       trong mọi tình huống.

                    Như vậy, qua trường hợp VN, cuối cùng, âm mưu chiếm đóng tiệm tiến          Việt Nam của TC trong việc cố gắng chia đôi Nam và Bắc Việt Nam bằng cách         chiếm đóng cao nguyên Trung phần Việt Nam bằng nhân sự, bằng những cuộc        hôn nhân dị chủng. Để rồi, từ đó khi họ đạt được mục tiêu và dân số, TC có thể        vin vào lý do       "công dân bản địa" để đòi "tự trị". Và Việt Nam sẽ bị tách làm đôi      không có một tiếng súng nào cả và thế giới khóng có lý do can thiệp cho sự chiếm đóng nầy của Trung Cộng. Như vậy, TC đã thành công trong việc tách        làm đôi Việt Nam.

 

          Tại miền Bắc hiện nay, TC đã kiểm soát 9 tỉnh địa đầu với tên đường xá hoàn        toàn bằng tiếng Hán. Hầu hết các khu công nghiệp ở các thành phố lớn ở miền         Bắc hiện nay là những khu "tự trị" của họ, trong đó công an, quân đội CS không    được quyền léo hánh tới, ngay cả những khi có án mạng hay xung đột giữa công           nhân Việt và Hoa.

 

          Từ cung cách suy luận trên, TC sẽ biến Việt Nam thành hai vùng tự trị kinh tế    khác nhau, trong đó hình thức kinh tế tập trung chỉ huy và lệ thuộc ảnh   hưởng chánh trị TC dành cho miền Bắc. Và miền Nam, TC còn dè chứng           sức đề kháng của dân miền Nam, do đó chưa thể mạnh tay vì còn có sự "dòm        ngó" của thế giới bên ngoài.

 

          Và một khi chia được Việt Nam rồi, vấn đề tiến chiếm trọn miền Nam cũng     chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.          

 

 

 

  1. Chúng ta không đến nỗi có cái nhìn chủ quan khi cho rằng CSVN lại không biết, một khi cho TQ trúng thầu đa số những họp đồng chiến lược, là giao vận mệnh đất nước cho kẻ thù. Nhưng theo anh, tại sao biết vậy mà CSVN vẫn tạo điều kiện cho TQ trúng thầu?

 

                     Hợp đồng chiến lược với Trung Cộng

 

Có nhiều lý do khiến cho cs Bắc Việt giao trọn các hợp đồng chiến lược có tinh cách quân sự và quốc phòng cùng kinh tế quốc gia cho TC như khai thác bauxite, nhá máy phát điện, khai thác sắt thép, hóa chất, xi măng v.v…Đó là:

 

-       CS Bắc Việt phải làm theo lệnh của cs Tàu;

-       Cho Tàu trúng thầu mới có lý do "ăn chận" và rút ruột;

-       TC cho thầu với giá rẽ mạt để trúng thầu trước, rồi sau đó, khi thực hiện nửa chừng thì tuyên bố hết vốn, phải cần rót thêm vốn vào. Trường hợp khai thác Bauxite Tân Rai và Nhân Cơ là thí dụ điển hình. Chi phí ban đầu là 600.000 triệu Mỹ kim cho Tân Rai. Khi bắt đầu khai thác, đã phải tiếp vốn thêm 700 triệu nữa. Và từ khi bắt đầu khai thác thử (từ 2010) đến nay, hàng năm Cty phải chịu lỗ từ 30 đến 50 triệu. Và thử nghĩ, một số tiền lớn … sẽ chui vào túi của của cs Bắc Việt là bao nhiêu?

-       Nhưng theo tôi, lý do rốt ráo nhứt là CS Bắc Việt đã bán "linh hồn" cho TC rồi, thì quốc gia, Đất và Nước Việt Nam có nghĩa gì đâu đối với họ!

 

 

          4. Là một người nghiên cứu về môi trường, anh đã trích dẫn câu nói giá trị           của TT Franklin D. Roosevelt: "A nation that destroys its soils destroys           itself. Forests are the lungs of our land, purifying the air and giving fresh        strength to our people". Câu nói nầy liên quan đến hiện trạng của VN, xin           anh giải thích một cách cụ thể hơn?

 

                                         Rừng là buồng phổi của Đất

 

          TT Roosevelt đã nói một câu rất xác thực, vì Rừng có thể được xem như là    buồng phổi của Đất. Cây ban ngày hút khí carbonic (thán khí) và nhả ra dưởng         khí (oxygen). Việt Nam ngày nay vì nhu cầu phát triển và mức gia tăng dân số,    do đó phá rừng để có thêm đất trồng trọt và biến rừng thành khu dân cư. Hai việc làm nầy không có kế hoạch, làm theo cung cách "mì ăn liền" cho nên không khí      bị ô nhiễm làm cho buồng phổi của Đất ngày càng bị thu hẹp.

 

Chính vì vậy, mà mỗi người con Việt phải biết tự cứu lầy mình. Đó là:

 

-       Nâng cao ý thức và khái niệm đúng đắn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí;

-       Giảm thiểu việc phí phạm trong nhu cầu sinh hoạt, ăn uống thường ngày;

-       Tái xử dụng những vật dụng nào có thể dùng lại được;

-       Tiết kiệm nguồn điện năng, năng lượng dùng cho việc di chuyển và các tiện nghi cá nhân;

-       Không phí phạm nguồn nước;

-           Trồng thêm cây xanh (một cây xanh hấp thụ 1 tấn CO2/năm);

-           Cổ súy bà con, hàng xóm tham gia vào việc hạn chế thải hồi thán khí vào môi trường.

 

          Làm được như thế, chúng ta vô hình chung đã làm tròn bổn phận của chúng ta đối với con cháu thuộc các thế hệ về sau.

 

 

          5. Dựa trên những công trình nghiên cứu của anh về môi trường, nếu không được bảo vệ có hệ thống, sẽ là mối nguy hại trầm trong cho đất nước.  Xin anh hãy chia sẻ với với người trong nước, những người bị CSVN bưng bít thông tin, và không có cơ hội để hiểu vấn đề cốt lõi này? 

 

                                         Chia sẻ cùng người trong nước

          Trong cuốn sách "Việt Nam Tương Lai: Những việc cần phải làm Tập I và Tập II", tôi nêu lên những việc cần phải làm cấp bách ở Việt Nam sau một thời gian dài dưới sự cai trị của CS Bắc Việt. Đó là những vấn đề y tế công cộng cần phải được hồi phục, nhứt là ở những vùng nông thôn hay đồi núi cách xa các thành phố lớn.

Vì sao? Vì đây là nơi dung chứa thành phần nghèo khổ nhứt nước, chiếm hơn 50% dân số Việt Nam.

Việc làm cấp bách thứ hai là xây dựng lại "nền móng" giáo dục để nhanh chóng thay thế hệ thống giáo dục vô cảm và vô đạo của một chế độ xây dựng trên căn bản chuyên chính vô sản toàn trị. Gấp rút phục hồi tình thần và mục tiêu giáo dục: Nhân bản, Dân tộc, Khoa học, và Khai phóng. Đây sẽ là một việc làm thiết yếu của những người con Việt ngay sau khi nước nhà có được dân chủ, tự do, và nhân quyền.

Và trong suốt 25 năm qua, Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ luôn nêu lên các vấn để cần phải làm cho việc phát triển Việt Nam trong tương lai là chấn chỉnh y tế công cộng, cải thiện giáo dục, và phục hồi môi trường…Đó là ba mục tiêu chánh một khi cơ chế của cọng sản Bắc Việt không còn hiện diện trên dãy đất hình chữ S thân yêu của chúng ta nữa.

          Chưa bao giờ hết, tình trạng y tế công cộng, giáo dục, và môi trường tệ hại như lúc nầy, nếu so sánh với bất cứ thời điểm nào trước đó của Việt Nam.

          May mắn thay, vận nước đã mang đến cho quê hương một tập hợp lớn để hòa nhập vào hợp tấu …xây dựng non sông với trên 300.000 chuyên viên hải ngoại và nhiều người con Việt trong nước, đầy kinh nghiệm và tiếp cận trực tiếp với văn minh thế giới, thích hợp cho những trao đổi kỹ thuật, thương mại, và hợp tác đa phương.

Những vấn đề như Nước, Không Khí, Đất cần được mổ xẻ cặn kẽ, trong đó lấy việc bảo vệ, bảo quản, bảo trì, và nhứt là …đừng phí phạm; vì đây là gia tài của tiền nhân để lại. Thế hệ chúng ta ngày hôm nay phải gìn giữ lấy. Nếu không, chúng ta sẽ có lỗi với các thế hệ tiếp nối sau đó.

Xin đừng làm "con nợ" của các thế hệ con cháu về sau!

 


Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

_____________________________________________________

 "Every Generation needs a New Revolution". Thomas Jefferson-

 "A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land,

purifying the air and giving fresh strength to our people." Franklin D. Roosevelt 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////