Hội luận 15 ( audio) – Năng lượng tương lai cho Việt Nam thời hậu cộng sản

Posted on 17/01/2014by 

Kính mời quý thính giả nghe cuộc hội luận với Tiến sĩ Mai Thanh Truyết về đề tài "Năng lượng tương lai cho Việt Nam thời hậu cộng sản". Chương trình hội luận lần thứ 15 này được thực hiện trên diễn đàn của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ ngày thứ năm 16-01-2014.

" Khi chúng tôi gởi thư mời về đề tài này ra, một số người đã gọi cũng như email cho chúng tôi thắc mắc là: tại sao việt cộng chúng vẫn còn đó mà lại đưa vấn đề như thế này, phải chăng là vẽ đường cho hươu chạy?

Chúng tôi xin được một lần trả lời: Khi việt cộng phát đông cuộc chiến tranh cưỡng chiếm miền Nam, chúng không có một mục đích nào khác hơn là chiếm đoạt, cướp phá đốt. Bằng chứng là sau năm 1975 chúng đã cướp nhà cướp của bằng cách đẩy dân đi vùng kinh tế mới và cải tạo tư sản mại bản cho nên đất nước hôm nay vẫn còn điêu tàn, ly tán. Còn Người Quốc Gia song song với việc đấu tranh giải thể chế độ công sản, các  chuyên gia đã phải nghĩ đến vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá v…v cho thời hậu công sản, để hàn gắn lại tất cả những đổ vỡ do chúng gây ra. Người Quốc Gia khác với người công sản ở điểm này đây"(trích lời ông Đoàn trọng Hiếu)

18:01
59:11
00:00
00:00


Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

_____________________________________________________

 "Every Generation needs a New Revolution". Thomas Jefferson-

 "A nation that destroys its soils destroys itself. Forests are the lungs of our land,

purifying the air and giving fresh strength to our people." Franklin D. Roosevelt 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////