Mai Anh V

Mai anh về anh sẽ dắt tay em,

Đi trọn đường yêu lên khắp mọi miền

Quê hương ta đó em cần nên biết

Một dảy giang sơn rộng khắp ba Miền

***

Mai anh về anh sẽ dắt em

Đi trên đường đất xóm quê mình

Sình non nhưng vẫn thơm mùi lúa

Quê ta là đó hỡi em xinh!

***

Mai anh về anh sẽ dắt em

Đi theo con nước chảy êm đềm

Tình ta trãi rộng trên sông Cửu

Lơ lững thuyền trôi trong bong đêm.

***

Mai anh về anh sẽ nắm tay em

Chỉ cho em thấy khắp quê hương mình

Dù nghèo vật chất không phai tình Nước

Nước Non còn đó em nhớ nghe em!

MNTTh2o ​

 

 

________________________________
 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-

"Behold I do not give lectures or a little charity; When I give I give myself".Walt Whitman

 
 

 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////