Nguyên nhân Cá Chết ở Vũng Áng Hà Tĩnh



36:47
Hội thảo về các vấn đề liên quan đến Việt Nam hiện nay do Viet News Television San Diego tổ chức với chủ đề "Quyền Được ...

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

"Energy can neither created or destroyed, 

 it only transforms from one form to another" - Anonymous


                                                         

 

//////////////////////////////////////////////////