Fwd: Delivery Status Notification (Failure)                                                                                                            

Bauxite Cao Nguyên Trung Phần Mới Là Hiểm Hoạ Hán Hóa Thực Sự *

*Nhận Định Về Lá Thư của PTT CS Hoàng Trung Hải Gởi PCT CS Nguyễn Thị Bình
Ngày 16 tháng 12 năm 2008*

[image: Inline image 1]

Đây là lá thư trả lời của Phó Thủ Tướng CS Hoàng Trung Hải trả lời cho Phó
Chủ tịch Nước Việt Nam CS Nguyễn Thị Bình sau khi nhận được thư góp ý của
Bà về việc khai thác quặng mỏ bauxite ở Đắk Nông có thể gây nhiều tác hại
về môi trường, khí hậu đối với cả vùng rộng lớn "Nam Trung Bộ"  (tức là Nam
Trung phần Việt Nam). Lá thư gồm 4 trang (Xin xem phụ chú 1 phía dưới).

*1-    **Hoàng Trung Hải là ai?*

Ngày từ đầu năm 2008, rất nhiều báo chí ở Việt Nam đều nêu tin về việc khai
thác quặng Bauxite ở Cao nguyên Trung phần Việt Nam với nhiều hang tựa như
sau:

·         Tờ *Người Việt* đã đăng một bài viết khiến dư luận giật mình: "*Trung
Quốc gần như 'nắm' hết các mỏ khoáng sản Việt Nam";*

·         Báo *Tuổi Trẻ* đăng bài "*Doanh nghiệp Việt đứng tên cho chủ
Trung Quốc 'đào' khoáng sản"*, trong đó dẫn lời ông Nguyễn Văn Thuấn, Tổng
Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên - Môi trường): "*Đơn
cử như ở phía Bắc có đến hơn 60% mỏ có dấu vết của các doanh nghiệp đến từ
Trung Quốc. Người Trung Quốc gần như đứng đằng sau điều hành việc khai
khoáng của chúng ta";* "Nếu tiếp tục đào bới như vậy sẽ là một thảm họa cho
đất nước. Tài nguyên nếu chưa khai thác thì để lại đó tương lai con em
chúng ta tiếp tục khai thác";

·         Tờ *Sống Mới* với tựa *"Phổ biến tình trạng Trung Quốc đội lốt
doanh nghiệp Việt đào khoáng sản"; *

·         Báo *Đất Việt* nêu: *"Người Trung Quốc đứng sau điều hành đào
khoáng sản Việt Nam"*; và tiếp theo ngày hôm sau *"Trung Quốc muốn nắm
ngành khai thác khoáng sản của Việt Nam*"; và sau đó lại tiếp *"60% giấy
phép khai khoáng bị bán cho TQ là... khiêm tốn!"*, dẫn lời TS Nguyễn Thành
Sơn cho rằng con số 60% giấy phép khai khoáng bị bán cho Trung Quốc kia là
còn "khiêm tốn" và chưa phản ánh đúng mức độ đáng báo động của tình hình:
"Hậu quả đương nhiên là tài nguyên khoáng sản bị bán rẻ, bị khai thác một
cách vơ vét tàn bạo, và môi trường bị xâm hại (không có ai chịu trá


//////////////////////////////////////////////////