Tiếng Dân Việt # 7


 MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG
Kính mời đồng bào theo dõi và giúp phổ biến rộng rãi chương trình này.

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The energy of the mind is the essence of life."

                                                                - Aristotle -

 

//////////////////////////////////////////////////