Hội luận Paltalk ngày 16-1-29017 - Muống Chống Tàu Phải Diệt Cộng


​T
rước Tết Nguyên Đán, Cha Lý có đưa ra lời kêu gọi thành lập một tổ chức có tên là Tập Hợp Quốc Dân Việt. Cha đề nghị là tạm thời đưa ra một lá cờ để kết hợp lòng người, thì dùng lá cờ Ngũ Sắc Linh Kỳ, một lá cờ được dùng dưới thời của các vị vua ngày trước. 
Đây là link buổi hội luận với sự tham dự của Cha Tadeo Nguyễn Văn Lý:
https://www.youtube.com/watch?v=zPbzs...

--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

Một khi chúng ta mở lòng cho tình yêu nước, 

thì sẽ không còn có chỗ cho thành kiến." - Donald J. Trump

 

//////////////////////////////////////////////////