-- ội Ác của Bè Lũ Đảng CSVN cấu kết với TC Hủy Diệt Môi Sinh Biển VN

Formosa chỉ là Diện - Vũ Khí Sinh Học của TC mới là Điểm

Cá Chết Trắng Trên Bờ - Cá Chết Xếp Lớp Dưới Đáy Biển VN - San Hô Môi Trường Cá Sinh Sản Nay cũng đã Chết. Đây là Tội Ác Chống Nhân Loại Của TC & Tập Đoàn CSVN Tay Sai.  

TS Mai Thanh Truyết - Chuyên Gia Môi Trường nhận định

________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 "The Love of my Country will be the ruling 

 Influence of my Conduct." - George Washington

 

//////////////////////////////////////////////////