Audio Youtube
 
Chủ Nhật June 7, 2015
 
                                                                        
Chủ Đề:
 
Âm Mưu Của Trung Cộng Trong Việc Hán Hóa VN
 
Diễn Giả: TS Mai Thanh Truyết


_____________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 

 T do là Ung dung trong Ràng buc

Hnh phúc là T ti trong ...Đau thương"Tuệ Hải

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-


 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////