Tinh Thần Trần Hưng Đạo

Mời theo dõi chương trình Nhịp Sống Quanh Ta :
với GS  Mai Thanh Truyết và nhà báo Lê Phú Nhuận . 

Tinh thần "Trần Hưng Đạo" – Thề quyết chống ngoại xâm :
Ba lần đại thắng quân Nguyên. 
Để rồi hôm nay, cộng sản Việt Nam cam tâm bán nước. 
 http://www.youtube.com/watch?v=ZlVCIWHMzv0


Mai Thanh Truyet

_____________________________________________

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-

".... Communist born from poverty and ignorance, raised by lies and 
       violence, died in contempt and curses of mankind."- Dalai Lama 

 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////