Phỏng vấn trên VOA ở Úc châu


Đây là chương trình phát thanh VOA 10giờ khuya ngày 6 tháng 4 năm 2015.
Bài phỏng vấn anh Truyết được phát thanh từ phút thứ 33;15'' .


_____________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 

 T do là Ung dung trong Ràng buc

Hnh phúc là T ti trong ...Đau thương"Tuệ Hải

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-


 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////