http://www.saigondallasradio.com/?q=content/ti%E1%BA%BFng-noi-da-vang-l%E1%BB%91i-thoat-nao-cho-vn-nov-29-2014

34:39 minutes (31.73 MB)Thực hiện: T.S Mai Thanh Truyết


_____________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 

 T do là Ung dung trong Ràng buc

Hnh phúc là T ti trong ...Đau thương"Tuệ Hải

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-


 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////