20 năm VAST - Phóng sự của Thu An (audio)

Phóng sự của Thu An - Little Saigon Radio.
Xin bấm PLAY để nghe audio.


//////////////////////////////////////////////////