VAST 20 năm -Người Việt

Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam kỷ niệm 20 năm thành lập

Friday, October 15, 2010

Ðỗ Dzũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) - Nhân dịp này, hội đã tổ chức một buổi hội thảo về phát triển Việt Nam với sự tham gia của một số diễn giả trong cộng đồng.

Kỹ sư Phạm Ngọc Lân (phải) giới thiệu những thuyết trình và diễn giả tại hội thảo về phát triển Việt Nam nhân dịp 20 năm thành lập Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc và phần giới thiệu của Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, chủ tịch HÐQT của hội, Giáo Sư Trần Cảnh Xuân, cựu chủ tịch HÐQT của hội, phát biểu: "Cách đây 20 năm, Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam (VAST) ra đời nhờ sự đóng góp của các cựu bộ trưởng công chánh VNCH. Mục tiêu của hội là nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát triển tại Việt Nam trong lãnh vực khoa học kỹ thuật, sức khỏe, môi trường..."

"Trong thời gian qua, cũng có nhiều dị nghị liên quan tới hội, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động không ngoài mục đích xây dựng đất nước để giúp đồng bào có cuộc sống tốt hơn," ông Xuân nói tiếp.

Kế đến, kỹ sư Phạm Ngọc Lân, MC của chương trình, đã giới thiệu hội thảo với nhiều thuyết trình và các diễn giả như "Những vấn đề môi trường Việt Nam" (Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết), "Vấn đề văn hóa, giáo dục Việt Nam" (Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm), "Hành chánh công quyền trong lãnh vực kinh tế" (Nguyễn Bá Lộc), "Kinh tế Việt Nam: Ðổi mới để đi tới đâu?" (Nguyễn Xuân Nghĩa), Vấn đề sắc tộc trong phát triển (Ðỗ Hải Minh), và "Công nghệ thông tin & điện tử 'xanh' ở Việt Nam" (Lê Ngọc Diệp).

Sau phần diễn thuyết là phần thảo luận sôi nổi của cử tọa.

Trong phần đúc kết, ông Nguyễn Bá Lộc, hội trưởng VAST, đã cảm ơn mọi người tham dự và một lần nữa xác nhận mục tiêu hoạt động của hội là "đóng góp kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về khoa học và kỹ thuật trước hết và trên hết là phục vụ dân tộc."

Ông Lộc cũng cho biết VAST "mong được hợp tác và ủng hộ của các cá nhân, đoàn thể trong cộng đồng ở khắp mọi nơi" và mong "thế hệ trẻ trong ngành khoa học và kỹ thuật cùng lưu tâm đến những vấn đề của 'đất' và 'nước', cùng phối hợp với thế hệ đi trước ngõ hầu tranh đấu cho một Việt Nam thoát đại họa hiện tại và đem lại tương lai tươi sáng cho đất nước."

Theo trang web vastvietnam.com của hội, VAST được thành lập năm 1990 tại California, đúng 15 năm sau khi người tị nạn Việt Nam đầu tiên đặt chân lên đất Hoa Kỳ. Người tị nạn vẫn tiếp tục sang định cư ngày càng đông và không khỏi gặp những khó khăn trong quá trình hội nhập vào xã hội mới.

Dù số người định cư trong những năm đầu tiên có trình độ học vấn và khả năng chuyên nghiệp khá cao, nhưng mọi người đều phải trải qua một thời gian tái huấn luyện mới có thể được hội nhập và tái ứng dụng nghề nghiệp cũ.

Một nhóm chuyên viên tị nạn đầu tiên đã ý thức được những khó khăn của người đến sau và đồng thời ý thức trách nhiệm của người tị nạn đối với đất nước Việt Nam dưới sự đô hộ của Cộng Sản miền Bắc.

Với niềm ưu tư đó, VAST đã thành hình với sự hưởng ứng nồng nhiệt của giới chuyên viên trên thế giới, trong đó đa số là những người kỹ sư thuộc ngành công chánh tốt nghiệp tại Việt Nam và hải ngoại.
//////////////////////////////////////////////////