Ra Mắt _Houston-Sống

Ra Mắt Sách và Hội Luận "Từ Bauxite đến Uranium..."

 

"....Tiến Trình Ðô Hộ Việt Nam Của Trung Cộng.

 

Tổ Quốc Lâm Nguy!

 

Người Quan Tâm

 


Tập đoàn lãnh đạo nước CHXHCN và đảng CSVN vì muốn vĩnh viễn ngồi trên đầu dân tộc, đã hèn hạ cắt đất, dâng biển cho bọn bá quyền phương Bắc, chúng tiếp tục "rước voi về giày mả tổ" đưa Trung Cộng vào Ðắc Nông, Tân Rai, Lâm Ðồng – vùng đất chiến lược trọng yếu của ta và toàn vùng Ðông Nam Á khai thác tài nguyên nước nhà; ký những thỏa hiệp cho Hán Cộng thuê rừng thuê đất dài hạn từ 50 năm trở lên, nhắm mắt để dân Tàu nhập cư tràn ngập các tỉnh từ biên thùy miền Bắc đến tận Cà Mau Rạch Giá, Bạc Liêu… trong âm mưu thâm độc dần dần đồng hóa dân tộc ta. Bộ Chính trị đảng CSVN cùng với Tàu Cộng từ nhiều năm nay viết lại lịch sử Việt Nam cho rằng Việt Nam là thuộc quốc của Tàu. Bọn bá quyền Hán đã có lần đô hộ nước ta cả 1000 năm nhưng cha ông ta đã anh dũng vùng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm ra khỏi bờ cõi, giành lại sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập nước nhà. Lần này với phương cách tinh vi như nêu trên, nếu để Trung Cộng  chiếm nước ta, Việt  Nam sẽ trở thành một Tây Tạng thứ hai và Việt Nam sẽ là một tỉnh lẽ của Hán Cộng và không biết bao giờ mới lấy lại được nước.

Trước tình trạng lâm nguy của đất nước, những người con yêu của Tổ quốc Việt Nam dù xa quê hương ngàn dặm vẫn có bổn phận phải làm tất cả những gì có thể làm được để gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh "Tổ Quốc Lâm Nguy"! Các học giả, khoa học gia: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Phan Văn Song, Trần Minh Xuân đã dầy công biên soạn, phân tích sâu xa về hiện tình hình đất nước trên lãnh vực môi sinh, kinh tế và an ninh quốc phòng trong tác phẩm giá trị "Từ Bauxite đến Uranium: Tiến trình đô hộ Việt  Nam của Trung Cộng" hay là cuộc xâm lăng không tiếng súng.  Nhóm thiện chí: Văn Bút Việt Nam Việt Nam Hải Ngoại (Khu vực Nam Hoa Kỳ) BNS Thế Giới, Tạp chí Sống và Hội quán Bụi Vàng với sự bảo trợ của Cộng đồng Người Việt Quốc Houston & Phụ Cận cùng với các đoàn thể, tổ chức đấu tranh đứng ra tổ chức thành công buổi Hội Luân và Ra Mắt Sách tại Hội quán Văn Hóa, Ðài Radio Sàigòn-Houston  900 AM lúc 1 giờ trưa Chủ nhật 18 tháng 4 năm 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô. Lê Phát Ðược (BNS Thế Giới & Tạp Chí Sống) – Chào mừng quan khách

Buổi sinh hoạt thành công tốt đẹp, trước sự hiện diện của đông đảo thân hào nhân sĩ và thành phần trí thức yêu nước của cộng đồng Việt tị nạn CS thế hệ thứ nhất và thứ hai. Buổi hội luận vô cùng sôi nổi, kết thúc lúc 4 giờ 20 chiều trong lúc còn nhiều người quan tâm đưa tay mong được phát biểu.

Chúng tôi xin đại diện ban Tổ Chức chân thành cảm tạ các ông bà, anh chị em đã tích cực giúp đỡ buổi sinh hoạt nhờ vậy đã thành tựu viên mãn. Ðặc biệt cám ơn Ông Bà Nguyễn Quỳnh-Eileen đã bảo trợ tài chánh, các Ðạo hữu của Trung Tâm Phật giáo Chùa Việt Nam, anh chị Nguyễn Hữu Thiết, ca sĩ Nguyễn Thọ và Ban nhạc Kim Bằng-Kim Loan, MC Nguyễn Trần Quý, Thi sĩ Lan Cao.

      

 

 

 

 

"Hội Ngộ"

 

Port Arhur có Quỳnh xứ Nghệ

Một thương gia không phải Trạng Quỳnh

Sống hạnh phúc đề huề Việt Mỹ

Quỳnh yêu hoa, quý bạn hữu tình

Mai Thanh Truyết từ Cali đến

Ghé đây chơi họp bạn hữu tình

Ðể ra mắt sách về Bauxite

Ðược hăng hái gõ cửa mời làng.

 

Lan Cao

tặng bằng hữu trong đêm hội ngộ

 

16-4-2010

//////////////////////////////////////////////////