Thiep moi

Các Tổ Chức Bảo Trợ:

.

Đại Việt Quốc Dân Đảng

. Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy

. International Foundation for the Development of Vietnam, Hòa Lan

. V.I.E.T. Foundation - Volunteers for the Integration of Ethnic Traditions, CA

. Đài Truyền Hình VHN, CA

. Diễn Đàn Điện Tử khoahoc.net, Đức Quốc

. Nhóm Phục Việt Âu Châu, Paris, Pháp Quốc

. Tổng Hội Cựu SV Quốc Gia Hành Chánh

. Tuần Báo Tiếng Dân, Bắc California

. Bán Nguyệt San Thế Giới, và Nguyệt San Sống, Houston

. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California

. Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại - Trung tâm Tây Nam Hoa Kỳ

. Diễn Đàn Việt Thức - VTO Washington DC

. Hội Cựu Quân Nhân / QLVNCH / Thụy Sĩ

. Nhóm Phục Việt Âu Châu Paris, Pháp

Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam (VAST)

Trân Trọng Kính Mời

Ô/B……………………………………….................... ……………………………………................................

Tham Dự

Hội Luận Về Việc Khai Thác Bauxite Tại Việt Nam

Forum on Bauxite Exploitation in ViêtNam

Sẽ được tổ chức vào ngày

Chủ nhật 22 tháng 11 năm 2009

từ 1:00 đến 5:00PM

tại

Westminster Civic Center

8200 Westminster Blvd, CA 92683

Sự hiện diện của Quý Vị thể hiện sự quan tâm đến tương lai của

Đất Nước Việt Nam.

Thay mặt Ban Tổ chức:

Nguyễn Bá Lộc Mai Thanh Truyết

Hội trưởng VAST Chủ tịch HĐQT VAST

Liên lạc:

(619) 248-1534, (714) 414- 9215, (714) 322-8081

Email:

EnviroVN@gmail.com

locba9999@yahoo.com

CHƯƠNG TRÌNH

- Nghi thức khai mạc: Trần Trọng An Sơn

- Chào mừng quan khách: MC Phạm Ngọc Lân

- Diễn văn khai mạc: Nguyễn Bá Lộc

- Thuyết trình:

* Tổng quát về việc khai thác bauxite:

Mai thanh Truyết

* Khía cạnh kinh tế và đầu tư ngoại quốc:

Nguyễn bá Lộc

* Khía cạnh chính trị và an ninh quốc gia:

Lê Hồng

* Vấn đề bảo tồn văn hóa & sắc tộc:

Mai Thanh Truyết

* Phương thức đấu tranh ngắn và dài hạn:

Phạm ngọc Lân - Trần cảnh Xuân

- Thảo luận

- Đúc kết: Nguyễn Bá Lộc

//////////////////////////////////////////////////