Paltlk 11-9-2009

 Paltalk tuần rồi Chủ nhật ngày 11.9.2009

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết tố cáo Trung Cộng tiến hành

 âm mưu khai thác quặng mỏ Uranium trên cao nguyên trung phần

Việt Nam, với sự cấu kết đồng loã của nhà nước Việt Cộng.

http://vietlinhweb.com/Diendan/index.php?showtopic=10034

 

//////////////////////////////////////////////////