Dã tâm của Việt cộng và Tàu cộng qua 
việc
 ​
khai thác bauxite ở 
Cao Nguyên Trung phần Việt Nam
. MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

Tiếng Dân Việt # 35.
H
ộ​
i luận: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu.

Đề tài: Dã tâm của Việt cộng và Tàu cộng qua
việc
khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Kính mời đồng bào cùng theo dõi.  

________________________________________

Mai Thanh Truyết

https://maithanhtruyet1.blogspot.com/

https://www.facebook.com/envirovn

"Energy can neither created or destroyed, 

 it only transforms from one form to another" - Anonymous


                                                         

 

//////////////////////////////////////////////////