Fwd: FW: Youtube/truong si luong-mai thanh truyet
                                                         

 

​Hội thoại ngày 30/11/2017 tại Dallas​

 

Hội thoại đặt biệt Nhà báo Trương sĩ Lương và Tiến sĩ Mai...

 


//////////////////////////////////////////////////