11:00
Little Saigon (VanHoaNBLV) - Nạn nhân là ai? Nạn nhân là Dân Tộc VN; Nạn nhân chính của cái Đảng Cộng sản VN và cái 

--

________________________________________

Mai Thanh Truyết

https://maithanhtruyet1.blogspot.com/

https://www.facebook.com/envirovn


"Sự bền vững của thế giới chúng ta là năng lượng tái tạo, tái chế phế thải và môi trường xanh."  "The sustainability of our world is renewable energy, waste recycling & green environment." - MTTruyết -

 


//////////////////////////////////////////////////