Fwd: FYE: 07.02.2017_Testing arsenic with hyacinth (lục bình)VN


                                                       

 

​Một vài hình ảnh về một buổi làm thí nghiệm 

trên lục bình vớt ở tỉnh Đồng Tháp​. Khả năng hấp thu (adsorption)

​của Lục bình rất cao. Chỉ cần 30 grams Lục bình khô, nhún trong 1 lít

nước (có nồng độ arsenic (thạch tín) 250 ug/L) trong 60 phút.

Kết quả: Arsenic trong nước sau đó giảm xuống còn 5 ug/L (nồng độ thạch tín

trong nước uống ở Mỹ được ấn định là 10​ ug/L).

​Nước giếng và nước sông ở ĐBSCL ở nhiều nơi có nồng độ As lên đến hơn 500 ug/L​07.02.2017_Testing arsenic with hyacinth (lục bình)VN


________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/


"Sự bền vững của thế giới chúng ta là năng lượng tái tạo, tái chế phế thải và môi trường xanh."                                                                            "The sustainability of our world is renewable energy, waste recycling & green environment." - MTTruyết - 

 


//////////////////////////////////////////////////