Thống kê số điện thoại của khách truy cập...

Hi bạn blogget, mình thấy website của bạn chưa có gắn phần thống kê số điện thoại của khách truy cập, nên đã có rất nhiều khách hàng truy cập vào trang web mà bạn không biết được số điện thoại của họ.

Vì vậy nếu như bạn muốn thêm phần phát hiện số điện thoại này vào trang web, xin hãy liên hệ đến mình ngay nhé, mình sẽ cài với mức hữu nghị 300 k / 1 năm (dùng thử 10 ngày, không mua không sao).

Bạn có thể gọi trực tiếp cho mình hoặc truy cập trang web uhchat .net
//////////////////////////////////////////////////