Rất nhiều khách truy cập...

Hello bạn bloggen, hôm bữa mình có liên hệ đến bạn mà ko thấy bạn trả lời.. mình thấy trang web của bạn có người truy cập nhiều, nhưng trang web chưa có gắn hộp chat uhchat .net

Hộp chát sẽ giúp khách truy cập có thể nhắn tin với bạn ngay trong trang web và bạn còn biết được số ĐT của họ để liên lạc sau này.

Có gì bạn hãy vào trang uhchat .net xem hộp chat thế nào mình sẽ gắn cho bạn dùng thử luôn bạn nhé.
//////////////////////////////////////////////////