Khai thác Bauxite của Trung Cộng


1/3 Bauxite Tay nguyen & am muu xam luoc VN cua Trung Quoc https://www.youtube.com/watch?v=pmoj9ORNR54

2/3 Bauxite Tay nguyen & am muu xam luoc VN cua Trung Quoc https://www.youtube.com/watch?v=aphmBlDmtN0

3/3 Bauxite Tay nguyen & am muu xam luoc VN cua Trung Quoc https://www.youtube.com/watch?v=xzG9EbnsEdk

 


_____________________________________________________

Mai Thanh Truyết

http://maithanhtruyet.blogspot.com/

 

 T do là Ung dung trong Ràng buc

Hnh phúc là T ti trong ...Đau thương"Tuệ Hải

 "Every Generation needs a New Revolution". - Thomas Jefferson-


 

 

 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////