Mai Thanh Truyet noi chuyen o Cao Dai

                                               THƯ MỜI

 

            THAM GIA BUỔI HỘI THẢO CỦA QUÍ VỊ NỘI TRỢ

 

Xin đừng vì thiếu sự quan tâm để thức ăn uống có chất độc hại tự do xâm nhập vào cơ thể.

Xin đừng vì thiếu sự nghiên cứu cẩn thận để các chất độc hại hoành hành cơ thể.

Xin đừng lơ là với trách nhiệm bảo vệ thân xác do cha mẹ mình sinh ra.

Xin hãy làm tròn sứ mạng cao cả của người nội trợ luôn đem lại sự  sống khỏe mạnh cho cả gia đình.

Xin hãy đề cao nguyên tắc: Muốn tránh khỏi bịnh, muốn chữa khỏi bịnh, trước hết nên xét lại vấn đề ăn uống của mình.

Tất cả các tệ hại nêu trên sẽ được giải tỏa hết trong buổi HỘI THẢO CỦA NHỮNG NGƯỜI NỘI TRỢ  do Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết điều hành và giải đáp mọi thắc mắc.

 

Buổi hội thảo được tổ chức tại:  

 

Địa điểm: Hội Trường Châu Đạo Cao Đài California: 14072 Chestnut St, Westminster, CA 92683

 

Thời gian : Từ 2 giờ chiều Chủ Nhựt ngày 6 tháng 11 năm 2011

 

Vì lợi ích thiết thực cho bản thân, cho gia đình, trân trọng kính mời chư Đồng Đạo và Đồng Hương tham gia huổi hội thảo hữu ích nầy.

Thay mặt Ban Tổ Chức

 

Hiền Tài Phạm văn Khảm

Kính mời.

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////