Youtube Hoi Thao VAST-15-10-2011

 

http://www.youtube.com/watch?v=yltrG0i5_BE&list=PL751377C135F7D13D&feature=plpp

Link trên có 6 video của cuộc hội thảo tuần trước tại Trung Tam Công Giáo (gần đường Harbor
//////////////////////////////////////////////////