Nói chuyện ở Houston

THIỆP MỜI

 

 

Trân trọng kính mời…….......................................................

 

Nhằm giới thiệu một tác phẩm giá trị và cần thiết đối với hiện tình đất nước:

"Từ Bauxite đến Uranium"

- Tiến trình đô hộ Việt Nam của Trung Cộng.

 

Một công trình biên soạn với phân tích sâu xa                    của ba nhà khoa học, học giả: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết,                               Tiến sĩ Phan Văn Song và học giả Trần Minh Xuân.

 

Buổi Ra Mắt Sách và Hội luận sẽ được tổ chức tại:

 

 Hội quán Văn Hóa, Ðài Radio Sàigòn – Houston

                   10611 Bellaire Blvd

                   Houston, Texas 77072

                   Ngày 18 tháng 4 năm 2010,

                   từ 1:00pm đến 4:00pm

 

 Quí vị sẽ có cơ hội trực tiếp đàm luận với Tác giả  và các Nhân sĩ quan tâm đến quê hương, dân tộc..

 

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Hội đoàn và Ðồng hương vui lòng tới tham dự, để cùng tham gia luận bàn về tình trạng lâm nguy của đất nước và thái độ hèn hạ của tập đoàn phản dân hại Cộng Sản Việt Nam.

 

Vào cửa tự do; có giải lao và ẩm thực nhẹ.

 

 

 

Ban tổ chức trân trọng kính mời.

 

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (Khu vực Nam Hoa Kỳ) 

713-224-7304

BNS Thế Giới & Tạp chí Sống  281-564-8808

Hội Quán Bụi Vàng  281-575-0678

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức bảo trợ:

 

Cộng Ðồng NVQG/Houston & Phụ Cận

Ðại Việt Quốc Dân Ðảng

Việt Nam Quốc Dân Ðảng

Liên Minh Quang Phục Việt Nam

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam

Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Ðảng

Ðảng Vì Dân

Phong Trào Quốc Dân Việt Nam Hành Ðộng

Câu Lạc Bộ Dân Chủ

Hội Cảnh Sát Quốc Gia

Tổng Hội Quân Cảnh

Hội Phụ Nữ Houston

International Foundation For The Development of Vietnam

Tổng Hội Nghiên Cứu Võ Thuật Thế Giới

 

 

 

Chương Trình

 

Tiếp đón Quan khách & Thân hữu, Giải khát , hàn huyên.

- Ðại diện BTC cảm ơn Ô.B. Nguyễn Quỳnh & Eileen      bảo trợ cho chi phí buổi tổ chức; cảm ơn các                         Ðảng phái Quốc gia, Ðoàn thể, Hội đoàn                              hưởng ứng tham gia hỗ trợ cho buổi hội luận hôm nay.

- Chào mừng Quan khách, Ðồng Hương                                và giới thiệu MC: Ông Nguyễn Trần Quý.

- Khai mạc: Chào Quốc kỳ VNCH và Phút mặc niệm

- Ðại diện BTC chào mừng quan khách và                               giới thiệu Tác giả - Diễn giả.

- Một bài hát đấu tranh 

- Giới thiệu Tác phẩm (do ông Phan Hữu Chí,                         cháu cố của nhà ái quốc Phan Chu Trinh).

-Thân hào nhân sĩ phát biểu….

- Một tiết mục Văn nghệ

- TS Mai Thanh Truyết tâm tình với thính giả .

- Lời cảm ơn và kết thúc

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////