VAST-Chiều hướng đấu tranh- Trần CẢnh Xuân

Mục Tiêu Và Phương Thức Đấu Tranh

 

Qua những nhận định và phân tích của các diễn giả vừa trình bày về các đề tài liên quan đến việc khai thác Bauxite và Uranium chúng ta có thể nhận thấy âm mưu thôn tính Việt Nam của Cộng Sản Trung Quốc.

Chúng ta biết rằng Công Sản VN rất sợ mất quyền lợi của Đảng và của những người cầm quyền hiện đang có cơ hội vơ vét và tham nhũng. Do đó CSVN đã hiến dâng tài nguyên quốc gia cho CSTQ. Ngoài ra CSTQ còn là chủ nợ và ân nhân của CSVN trong suốt gần nửa thế kỷ qua trong tiến trình xâm chiếm Miền Nam. CSVN coi tài sản quốc gia là tài sản riêng của đảng. Do đó, mọi quyết định liên hệ đến tài sản quốc gia như nhượng đất, nhượng quyền khai thác tài nguyên đều do nhà cầm quyền đơn phương thực hiện mà người dân không có quyền và cũng không có ý kiến.

Để đối phó với tình trạng hiện nay:

  • Chúng ta phải sử dụng mọi phương tiện truyền thông trên mạng, truyền thanh, truyền hình , báo chí nhằm gây ý thức cho quần chúng. Chúng ta vẫn kêu gọi lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của người dân Việt trước âm mưu thôn tính của TC.
  • Chúng ta cần cho nhà cầm quyền CSVN biết rằng tiếng nói của người dân là sức mạnh để bảo vệ đất nước và là quyền tối thượng căn bản của người dân.
  • Chúng ta cần phổ biến bài viết và phê bình có tính cách khoa học. Cập nhật hóa các tin tức liên hệ đến mọi diễn tiến liên quan đến việc khai thác tài nguyên hiện nay của CSTQ. Một điều quan trọng là chúng ta cần phối hợp với các tổ chức dân chủ trong nước để hướng dẫn dư luận thuận tiện cho cuộc đấu tranh.
  • Trên phương diện đối ngoại chúng ta phải vận động thế giới tẩy chay hàng hóa của CSTQ. Hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã biết rõ thực phẩm tại TQ có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người. Lý do là TC chỉ biết thu lợi mà không bản đảm tiêu chuẩn căn bản vể an toàn vệ sinh thực phẩm và nhứt là không tôn trọng các điều cam kết của hiệp ước Mậu Dịch Quốc Tế (WTO).
  • Chúng ta cần kêu gọi sự yểm trợ của thế giới tự do trước chiến lược xâm chiếm VN của CSTQ. Với tham vọng bá quyền của CSTQ hiện nay, nếu TQ đạt được ý định  xâm chiếm VN qua việc khai thác tài nguyên thiên nhiên thì VN sẽ là bàn đạp để CSTQ gây ảnh hưởng và khống chế các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á như Thái Lan, Cam Bốt, Miến Điện, Singapore, Mã Lai và Phi Luật Tân. Vì vậy chúng ta phải vận động các quốc gia đó để tái lập tổ chức Phòng Thủ Đông Nam Á (SEATO) với sự tham gia và hỗ trợ của các nước Tân Tây Lan, Úc Châu và nhất là Hoa Kỳ. Nói đến Hoa Kỳ người Việt sống trên đất Mỹ cũng hiểu rằng chúng ta là người Mỹ . Với tư cách đó chúng ta cũng cần cho nhà cầm quyền Mỹ hiểu rằng CSTQ đang củng cố lực lượng quân sự, kinh tế, và chính trị để đối đầu và có thể sẽ khống chế nước Mỹ và người Mỹ trong đó có hàng triệu người Mỹ gốc Việt như chúng ta.

Chúng tôi kêu gọi người Việt mọi thành phần, mọi khuynh hướng chính trị, mọi đảng phái và mọi hội đoàn hãy cùng nhau kết hợp tận lực gây ý thức hiểm họa của CSTQ không những đối với VN mà cho cả thế giới. Chúng tôi kêu gọi các đại biểu Tiểu Bang và Liên Bang tiếp tay tranh đấu nhằm chận đứng mưu đồ của CSTQ hiện nay.

Trở lại nhà cầm quyền CSVN, chúng ta sẽ phải làm gì đối với vai trò của họ trong việc nhượng đất ở phương Bắc, nhượng các đảo ở biển Đông và hiện nay nhượng luôn miền cao nguyên ngay trong lãnh thổ VN. Chúng ta đừng quên rằng mục tiêu tối hậu của chúng ta là đảng CSVN và nhóm lãnh đạo đang cầm quyền và nắm vận mạng của người dân Việt. Đảng CSVN đã độc đoán và độc quyền quyết định bán nước để trả nợ chiến tranh trong thời gian tiến chiếm Miền Nam.

Chúng ta phải vạch cho toàn dân VN thấy rõ trách nhiệm của người CSVN trong việc bán đất và nhượng đất cho CSTQ. Người CSVN có lương tri phải nhận lấy trách nhiệm và phải biết tủi nhục đối với đất nước. Họ còn kịp thời chuộc tội bằng cách nhận lấy trách nhiệm, biết sửa sai và chịu tái lập chế độ dân chủ thật sự cho dân VN. Họ phải biết tự giải thể để chấm dứt chế độ thống trị của nhóm đảng viên cuồng tín, giáo điều, độc đoán, hủ lậu, đã gây chết chóc và tội lỗi đối với tổ tiên và dân tộc.

Do đó mục tiêu tranh đấu và đối tượng chính yếu của chúng ta là người CSVN. Chính họ đã tước đoạt mọi quyền căn bản của người dân nhất là quyền bảo vệ đất nươc.

Chỉ có một chính quyền không Cộng Sản , không nô lệ và không mắc nợ CSTQ mới có quyền tự do quyết đinh vận mạng của đất nước để đưa nước Việt Nam ra khỏi hiểm họa của CSTQ.

Mục đích tranh đấu chống CSTQ là để cứu nước, và không có nghĩa là để giúp cho CSVN tồn tại và tiếp tục ngự trị trên nước VN vì cả hai chế độ CSVN và CSTQ đều là chướng ngại cho sự phát triển kinh tế và tự do của dân tộc VN.

 

Trần Cảnh Xuân

//////////////////////////////////////////////////