Báo Người Việt-Phóng sự Hội luận 22-11-2009

Hội luận về khai thác bauxite tại Việt Nam
Friday, November 27, 2009 Bookmark and Share
medium_DP-091127-Bauxite.jpgHình bên: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết trưng những chứng cớ về những bất lợi trong việc khai thác Bauxite ở Việt Nam tại buổi hội luận do Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam tổ chức. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)Mất khoáng sản hôm nay, mất chủ quyền ngày maiNguyên Huy/Người ViệtWESTMINSTER - Ngày 22 Tháng Mười Một, Hội Khoa Học & Kỹ Thuật (KH & KT) Việt Nam tiếp tục tổ chức hội luận về việc khai thác bauxite tại Việt Nam.

Trên hai trăm đồng hương đến Westminster Civic Center để nghe năm diễn giả trong hội thuyết trình, gồm các ông: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, chủ tịch hội đồng quản trị Hội KH & KT Việt Nam, Nguyễn Bá Lộc, hội trưởng, Giáo Sư Lê Hồng, nhân sĩ trong cộng đồng, Giáo Sư Trần Cảnh Xuân và kỹ sư Phạm Ngọc Lân.

Tất cả các diễn giả đều có chung một nhận định, rằng đây là dự án to lớn có tầm mức quốc gia và rất lâu dài (đầu tư $15 tỷ, kéo dài 40 năm) và có tính cách quốc tế vì dự án có nhiều nước tham dự đấu thầu. Nhưng, xét trên thực tế, dự án không được chuẩn bị đầy đủ, không có ý kiến của dân chúng, tiến hành sai luật lệ, đồng thời không có lợi ích kinh tế mà thực ra đó chỉ là một sự cấu kết giữa Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc.

Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết, trong 15 phút thuyết trình về đề tài "Tổng quát về việc khai thác Bauxit," đã tóm tắt khá đầy đủ về hiện tình việc khai thác Bauxit ở Việt Nam hiện tại. Kết luận của ông là, dự án hoàn toàn không đem lại lợi ích gì cho dân chúng, mà ngược lại, gây ra rất nhiều hậu quả tai hại về môi trường, kinh tế và xã hội.

Trong buổi thảo luận này, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết cũng cho ra mắt tập tài liệu mới mà ông thu thập được từ những bài viết trong và ngoài nước về việc khai thác bauxite ở Việt Nam. Sách có tựa đề "Từ Bauxite đến Uranium, Tiến trình đô hộ Việt Nam của Trung Cộng," do "Mekong Tị Nạn" và "Nguyễn Ngọc Huy Foundation" ấn hành.

Nhìn về khía cạnh kinh tế, hội trưởng Hội Khoa Học & Kỹ Thuật, ông Nguyễn Bá Lộc, có nhận định:

Tài nguyên quốc gia bị phí phạm và mất mát do quản lý kém, do tham nhũng và kỹ thuật của Trung Cộng đưa sang rất kém.

Phải mất nhiều năm mới thu hồi được vốn trong khi tạo ra rất nhiều công nợ cho nhiều thế hệ tiếp nối phải trả.

Ảnh hưởng xấu cho các nhà đầu tư ngoại quốc và các nước viện trợ vì không trong sáng và không công bằng trong đấu thầu và quản lý đầu tư.

Phí phạm tài chánh công vì phải bỏ ra hàng chục tỷ trong khi kinh tế suy thoái.

Gây thiệt hại cho các dự án trồng cây công nghiệp trong vùng cũng như không tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương...

Giáo Sư Lê Hồng, chuyên viên Hành Chánh Công Quyền, Chính Trị Ðối Chiếu và Công Quyền Ðối Chiếu, cũng có những nhận định về khía cạnh chính trị trong dự án Bauxit. Ông cho rằng, dự án cho thấy "CSVN đánh mất chủ quyền trên chính lãnh thổ quốc gia của mình khi phải chịu cho hơn 50 ngàn công nhân ngoại quốc vào cao nguyên Việt Nam làm thợ mỏ, chiếm mất 50 ngàn công việc của công nhân Việt Nam. Không có một quốc gia nào đầu tư vào Việt Nam có được cái quyền đó. Số hơn 50 ngàn công nhân này, hơn 40 năm nữa, sẽ hoàn tất việc khai thác, họ sẽ tạo ra trong xã hội Việt Nam nhiều tệ nạn." Cụ thể, họ sẽ "lập các bang Quảng Ðông, Phúc Kiến, Vân Nam... để độc quyền thao túng hàng hóa trên thị trường Việt Nam, sẽ chiếm đất của các dân tộc thiểu số để lập khu tự trị làm tay trong cho nhà cầm quyền Trung Cộng tiến hành việc Hán hóa Việt Nam."

Theo Giáo Sư Trần Cảnh Xuân và kỹ sư Phạm Ngọc Lân, tất cả mọi người Việt Nam phải sử dụng mọi phương tiện truyền thông để phổ biến tin tức cập nhật về vụ Cộng Sản Việt Nam đã để cho Trung Cộng khai thác Bauxit, tạo ý thức cho quần chúng về nguy cơ Hán hóa này. Mặt khác phải phối hợp cùng những tiếng nói đấu tranh ở trong nước cũng như vận động thế giới về nhiều mặt.

Ngày 5 Tháng Mười Hai sắp tới, Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết sẽ cùng Tiến Sĩ Phan Văn Song, đến từ Âu Châu, và ông Hoa Thế Nhân trong Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, tổ chức một buổi hội luận nữa tại Lê Văn Duyệt Foundation về "Hiện tình đất nước Việt Nam," vạch rõ thêm sự bất lợi trong dự án Bauxite hiện đang được thực hiện tại cao nguyên miền Trung Việt Nam.

//////////////////////////////////////////////////