Thảm họa ở ĐBSCL

 
From: ThuongViet Nam <thuongviet_nam@yahoo.com>
Subject: TS Mai Thanh Truyet's Video Clip
Date: Saturday, July 10, 2010, 8:08 AM

Kính gởi Tiến sĩ Mai Thanh Truyết,
 
Xin gởi đến anh địa chỉ video clip phỏng vấn anh vào ngày 03 tháng 07 mà chúng tôi vừa mới post lên Youtube:
 
TS Mai Thanh Truyết - Những Thảm Họa Đang Xảy Ra Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long:
 
http://www.youtube.com/watch?v=-Mfr4t8tOu0  
 
Cũng xin giới thiệu đến anh trang blog mà chúng tôi đã post video này:
 
http://nguoimygocviet.blogspot.com/ 
 
Chúc anh luôn mạnh khỏe và vui vẻ.
VanHoaNBLV
//////////////////////////////////////////////////