Việt Báo: Đại Việt Hội Luận

Đại Việt Quốc Dân Đảng Tổ Chức Hội Luận Về Hiện Tình Đất Nước Và
Phương Thức Đấu Tranh Việt Báo Thứ Ba, 12/8/2009, 12:00:00 AM
Đại Việt Quốc Dân Đảng Tổ Chức Hội Luận Về Hiện Tình Đất Nước Và
Phương Thức Đấu Tranh

Trong buổi hội luận "Hiện Tình Đất Nước Và Phương Thức Đấu Tranh."

Westminster ( Cổ Ngưu ) Tại hội trường Lê Văn Duyệt Foundation, trưa
Thứ Bảy ngày 5 tháng 12 năm 2009 khoảng 150 quan khách, qúy vị nhân
sĩ, Giáo Sư, qúy vị dân cử, đại diện các chính đảng, các hội đoàn,
đoàn thể đấu tranh, các cơ quan truyền thông, truyền hình báo chí và
đông hương tham dự buổi hội luận "Hiện Tình Đất Nước Và Phương Thức
Đấu Tranh" do Đại Việt Quốc Dân Đảng tổ chức với phần thuyết trình của
Tiến Sĩ Phan Vong Song, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng và Tiến Sĩ Mai
Thanh Truyết, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch phụ trách.
Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳvà phút mặc
niệm. Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời ngắn
gọn để cảm ơn sự hiện diên của toàn thể qúy vị trong buổi hội luân.
Sau đó phần phát biểu của Bà Nguyễn Tôn Hoàn, Cố Vấn Đại Việt Quốc Dân
Đảng. Mở đầu bà ngỏ lời chào mừng tất cả, sau đó; bà kêu gọi mọi người
hãy bỏ qua những bất đồng, đoàn kết thành một khối để đấu tranh cứu
nguy tổ quốc sắp rơi vào tay bọn Trung Cộng xâm lăng và tiếp tục đấu
tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. . . Tiếp theo
Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết lên thuyết trình khái lược về"Chủ Thuyết Dân
Tộc Sinh Tồn Trong Hướng Toàn Cầu Hoá."
Ông Truyết nói, trích:
"...Cũng cần nên biết, vào thời điểm 1970, lợi tức đầu người của miền
Nam VN là $150/năm, trong lúc đó Nhật Bản có lợi tức $180/năm. Ngày
nay, VN đạt được khoảng $ 800/năm, và Nhật Bản bỏ xa với trên
$32.000/năm. Với mức phát triển sai biệt trên cho thấy rõ ràng rằng
trong khoãng thời gian gần 40 năm, mức phát triển để sinh tồn của dân
tộc Việt đã không đi đúng hướng. Do đó hiện tượng chậm tiến vẫn còn
triền miên dự phần thường trực vào tâm khảm của mỗi người Việt chúng
ta.
Trở về đất nước thân yêu của tất cả chúng ta, Việt Nam hiện tại là một
dân tộc non trẻ, thông minh, chăm chỉ, hiếu học, cần cù , và có tinh
thần cầu tiến. Trên 90% dân số đều biết đọc biết viết. Con số nầy quá
cao so với các nước đang phát triển và có điều kiện xã hội tương tự
như của chúng ta. Tuy nhiên theo phúc trình của Bộ ngoại giao Hoa kỳ
tháng 2008, tổng sản lượng trung bình tính theo đầu người của VN là
$800/năm, vẫn còn quá thấp ngay cả so sánh với một số quốc gia Phi
châu, và Cambodia! Trên 60 triệu dân (70% dân số) sống trong vùng nông
nghiệp và chỉ đạt được 22% tổng sản lượng toàn quốc. Cũng theo phúc
trình trên, có 30% dân số sống dưới mức bần cùng. Nếu tính theo định
nghĩa của Liên hiệp quốc về mức nghèo tuyệt đối (absolute poverty)
tính theo đầu người là US$1/ngày, tỷ lệ trên sẽ còn cao hơn nhiều.
(Hoa kỳ chỉ có 1,5 triệu nông dân để cung ứng nhu cầu lương thực cho
300 triệu người Mỹ và viện trợ lương thực đi khắp thế giới.)..."
Ông Mai Thanh Truyết kết luận: "Tiếng còi xuất quân đã điểm. Mời tất
cả thành viên thuộc mọi hệ phái trong gia đình Đại Việt cùng nhau đoàn
kết lại và tiến bước."
Tiếp theo Tiến Sĩ Phan Văn Song, Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng lên
thuyết trình về "Hiện Tình Đất Nước Và Phương Thức Đấu Tranh của Người
Việt Hải Ngoại..."
Oâng nhắc lại Tháng 12 năm 1939 ngày thành lập Đảng, tháng 12 năm 1946
Đảng Trưởng Trương Tử Anh bị sát hại. . . Sau đó Oâng tổng kết một số
tình hình trong nước cũng như thế giới cuối năm, đồng thời đưa ra một
số phương thức đấu tranh cho giai đoạn mới. Sau đó là phần thảo luận,
nhiều ý kiến đóng góp xây dựng trong tinh thần đấu tranh chung.
Cuối cùng bản thông cáo báo chí được phổ biến trong đó có đoạn như sau:
"...Những vấn nạn do Đảng CSVN mang lại như nghèo đói, tụt hậu, tôn
giáo và những tiếng nói đòi tự do dân chủ bị đàn áp một cách dã man và
khốc liệt, tệ nạn tham nhũng lan tràn từ trung ương đến địa phương,
đạo đức suy đồi, quốc thể bị sỉ nhục, an ninh tổ quốc bị xâm phạm qua
việc Trung Cộng khai thác bauxite ở cao nguyên, dâng đất biên giới
phía bắc và biển đông cho Tàu cộng. . đã được các diễn giả trình bày
rỏ ràng và chi tiết.
Phần hội thảo sôi nổi do tham gia tích cực của các giới trong đó có
truyền thông báo chí, các chính đảng, hội đoàn, đoàn thể, qúy vị nhân
sĩ trong cộng đồng và những người quan tâm đến hiện tình đất nước và
dân tộc.
Buổi hội thảo đi đến chổ đồng thuận là phải liên minh các lực lượng
dân tộc, đoàn kết thành một khối để tạo sức mạnh tổng lực, vận động sự
yểm trợc của Thế Giới Tự Do, kiên trì và liên tục đấu tranh trên mọi
phương diện nhằm giải thể tập đoàn Việt Gian Cộng Sản ở Hà Nội đòi
tyrả lại quyền tự quyết cho Dân Tộc. Chỉ khi nào đảng cộng sản Việt
Nam không còn quyền thống trị trên quê hương thì các vấn nạn của Tổ
Quốc- Dân Tộc mới được giải quyết một cách toàn vẹn."

//////////////////////////////////////////////////