Video buổi Ra Mắt ngày 19-2-2011 tại Nam California

 
 
Xin bấm vào link dưới đây để xem toàn bộ buổi ra mắt sách của TS Mai Thanh Truyết ngày 19 tháng 2 năm 2011:
(đoạn chót hết pin camera nên hết phim hơi đột ngột)
//////////////////////////////////////////////////