Fwd: [PhungSuXaHoi] Kính mời xem: Tiếng Dân Việt # 24 – Cái bánh vẽ ” Nhân Dân Làm Chủ”

                                                       
        

MOT Y CHI CHONG CONG
               MOT LOI THE GIANH LAI QUE HUONG

     

minhhieu99 posted: "Tiếng Dân Việt # 24 - Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, Nhà văn Hải Triều và ông Đoàn Trọng Hiếu về đề tài " 11 chữ bạc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý , Nhân dân làm chủ" , và cái bánh vẽ "Nhân Dân làm chủ" mà CSVN đã bắt d"
Respond to this post by replying above this line

New post on tiengdanviet.net

Tiếng Dân Việt # 24 – Cái bánh vẽ " Nhân Dân Làm Chủ"

by minhhieu99

Tiếng Dân Việt # 24 - Hội luận giữa Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, Mục Sư Huỳnh Quốc Bình, Nhà văn Hải Triều và ông Đoàn Trọng Hiếu về đề tài " 11 chữ bạc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý , Nhân dân làm chủ" , và cái bánh vẽ "Nhân Dân làm chủ" mà CSVN đã bắt dân phải ăn trong suốt 63 năm qua.

minhhieu99 | June 30, 2017 at 12:52 pm | Categories: Chương Trình Phát Thanh, Uncategorized | URL: http://wp.me/p8hhVR-hz
Comment    See all comments    Like

Unsubscribe to no longer receive posts from tiengdanviet.net.
Change your email settings at Manage Subscriptions.

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
http://tiengdanviet.net/2017/06/30/tieng-dan-viet-24-cai-banh-ve-nhan-dan-lam-chu/__._,_.___

Posted by: Hieu Doan <hieudoanbdq@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

************************
DIEN DAN PHUNG SU XA HOI
************************

Post Message: phungsuxahoi@yahoogroups.com
Subscribe: phungsuxahoi-subscribe@yahoogroups.com
Unsubscribe: phungsuxahoi-unsubscribe@yahoogroups.com
List Owner: phungsuxahoi-owner@yahoogroups.com

.

__,_._,___

//////////////////////////////////////////////////